Wij maken groenere opties voor merk en consument bereikbaar.

Wordt ontdekt door een compleet nieuwe, milieubewuste doelgroep en vergroot je zichtbaarheid onder zowel millenials als Gen Z.

Dankzij jou hebben we inmiddels al
982.665 kg CO2 gecompenseerd
Lees meer over de groene projecten

De marktplaats voor bedrijven die geven om onze planeet.

Die geven om het welzijn van de aarde en de mensen die daarop leven.

Wij geloven dat we het voor merken én consumenten bereikbaar kunnen maken om het juiste te doen. En niet alleen voor hen, maar ook voor de generaties daarna.

Samen kunnen we winst inzetten om een doel te bereiken: duurzame keuzes voor iedereen toegankelijk maken en de manier waarop we shoppen innoveren.

Wat als we slimmer met onze uitstoot kunnen omgaan?

Onze ambitie is om shoppen met minder impact op het milieu de standaard te maken, zonder dat dit onze consumenten extra geld kost.

Groener shoppen zonder meer te betalen dus.

Zij verkopen al groener

Zie alle merken

Betere wereld

Samen doen we het beter. Maar, wat betekent beter?

​De impact van shoppen kan worden uitgedrukt in CO2-uitstoot. We moeten nu handelen om deze uitstoot te verminderen om zo onomkeerbare klimaatverandering te voorkomen.
Onze stappen naar groener winkelen:
Wij houden onze eigen milieuimpact zo klein mogelijk. De CO2-uitstoot brengen we in kaart door middel van 3 scopes.

Scope 1 directe emissies
Scope 2 indirecte emissies
Scope 3 emissies van derde partijen

Wij hebben eerst gekeken waar we onze CO2-uitstoot kunnen reduceren of zo laag mogelijk kunnen houden. Productpine is een techbedrijf dat opereert vanuit een klein kantoor in Amsterdam. Van de koffie tot het meubilair kiezen we hier voor het duurzame alternatief en gaan we bijvoorbeeld allemaal op de fiets of met het OV naar kantoor.
Wij geven inzicht in de CO2-uitstoot en compenseren deze van elk product op ons platform. Onze slimme tool informeert consumenten over de impact van een product, zodat zij de beste keuze kunnen maken. De CO2-uitstoot van aankopen wordt berekend op basis van gewicht en een CO2-emissiefactor. Dit is een getal dat de gemiddelde uitstoot van een productcategorie inschat.

De berekening kun je zien als een formule: hoe meer variabelen we toevoegen aan een product, hoe nauwkeuriger de formule wordt. Dit kunnen emissiefactoren zijn, maar ook de herkomst van het product of de materiaallijst van een product. Helaas heeft niet elk merk deze informatie beschikbaar.

Toch proberen we ook zonder deze informatie de CO2-uitstoot zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen, en blijven we de formule steeds aanscherpen.

Het compenseren van de CO2-uitstoot doen we samen met South Pole. Middels 3 groene projecten brengen we de CO2-uitstoot van bestellingen terug. Dit doen we door herbebossing, afvalwerking en bio-kool. Lees hier meer over deze groene projecten.
Wij helpen merken zoals jij hun CO2 te reduceren. Binnenkort gaan we ook de CO2-uitstoot in scope 3 reduceren. Dit houdt in dat we klimaatadvies via partners gaan inwinnen om jou te helpen bij CO2-reductie, of bij impactinvesteringen om innovatie in jouw industrie te bevorderen. Alle uitstoot die we niet kunnen redecuren, compenseren we middels groene projecten.

Onze duurzame projecten

Met deze groene projecten compenseren wij CO2-uitstoot

Hout

Bebossing en herbebossing

Locatie
Pakistan, Ghana, Mexico, China
Type
Verwijderen CO2
Standaard
Stimuleer het planten van bomen! Bomen absorberen CO2. Deze CO2 wordt in hout opgeslagen, zo lang het niet verrot of verbrand. Via duurzaam bosbeheer zorgen we daarna dat we hout kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor onze meubels, zonder dat dit ten koste gaat van het bos en de CO2- opslag.

Aan de zuidoostkust van Pakistan wordt er 350.000 hectare mangrovebossen hersteld. Bij de bebossingsprojecten in Ghana en Mexico worden plantages aangelegd om grote hoeveelheden CO2 vast te leggen. Bij het herbebossingsproject in China wordt 36.500 hectare aangetast bergland opnieuw bebost.
Plastic

Afvalverwijdering en verwerking

Locatie
Roemenië, Vietnam, China, Thailand
Type
Vermijden CO2
Standaard
Consumentenproducten bevatten vaak plastic. Bij de productie van plastic worden fossiele brandstoffen verbrand. Hierbij komen broeikasgassen vrij. Daarnaast wordt plastic helaas niet biologisch afgebroken. Zo kan het zich ophopen en schade toebrengen aan wilde dieren en ecosystemen.

Deze projecten in Roemenië, Vietnam, China en Thailand dragen elk op hun eigen manier bij aan het recyclen van plastic en de behandeling van productieafvalwater.Recycling vermindert de behoefte naar nieuwe plastic producten. Dit verlaagt het energieverbruik, waardoor de uitstoot van broeikasgassen vermindert en ook de plasticvervuiling afneemt.
Biokool

Innovatieve opslag van CO2

Locatie
Pakistan, Ghana, Mexico, China
Type
Verwijderen CO2
Biomassa bevat veel CO2. Biokool ontstaat wanneer je biomassa langzaam verhit in afwezigheid van zuurstof. Dit kan worden begraven in de grond om CO2 eeuwenlang in de bodem vast te leggen.

Bij biokool projecten in de Verenigde Staten en Zweden wordt deze innovatieve manier van opslag sinds kort toegepast. Biokool heeft zo de potentie om jaarlijks miljarden tonnen CO2 vast te leggen voor een langdurige periode. Daarnaast verrijkt biokool de bodem, zodat er minder kunstmest gebruikt hoeft te worden.
Wat kan jij doen als merk? Kies voor duurzamere fabrikanten en producenten, het liefst zo lokaal mogelijk. Zorg ervoor dat je weet welke emissiefactoren gelden voor jouw producten, en vraag proactief materiaallijsten op. Denk er daarnaast over na of je geretourneerde producten kunt refurbishen, en overweeg leen-/abonnement-modellen.

Roadmap naar groener shoppen

Stap 1

Meten van CO2 van producten

We verbeteren het algoritme met een overzicht van materialen en de herkomst ervan.

We nemen de inschattingen van CO2-uitstoot van jouw merk in overweging, zodra ze dit zelf kunnen faciliteren.

Stap 2

Vermindering van CO2

Via partners gaan we klimaatadvies aan verkopers als jij financieren, om zo te helpen de CO2-uitstoot te verminderen.

We starten met impact investeringen in oplossingen om de CO2-uitstoot in onze bevoorradingsketen te verminderen.

Stap 3

CO2 compenseren

We gaan onze portefeuille van duurzaamheidsprojecten verbeteren volgens de Oxford Principles.

We verminderen het aantal tussenpersonen tussen ons en de projecten.

Dit wil je ook nog weten

Wat bedoelen we met de CO2-uitstoot?

Jouw favoriete items stoten CO2 uit. Er zijn verschillende factoren die hierbij een rol spelen, zoals de materialen waar het van gemaakt is en de fabrieken waar het geproduceerd wordt. Ook de reis die jouw product aflegt heeft veel impact. De gemiddelde jaarlijkse CO2-uitstoot van aankopen is 2.59 ton CO2 per persoon per jaar (Milieu Centraal).

Wat we (nog) niet aan afval of uitstoot kunnen reduceren, wordt gecompenseerd met groene projecten die direct impact maken, zoals je hierboven hebt kunnen lezen. De belangrijkste actie die een bedrijf kan ondernemen, is het systematisch verkleinen van de CO2-voetafdruk.

Dat kost veel tijd en middelen, en dus ook geld: iets doen, is altijd beter dan niets doen. Het tussentijds kopen van CO2-credits is een essentiële manier om bij te dragen aan de wereldwijde reductie van broeikasgassen.

Waarom kiest Productpine voor het compenseren van CO2?

Om de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen, moet er direct wat gedaan worden om de natuurlijke koolstofputten zoals bossen en zeeën te beschermen, en moet er geïnvesteerd worden in technologische oplossingen om de huidige uitstoot te verminderen of te verwijderen. Daar is geld voor nodig.

Als e-commerce start-up zijn we ondernemend en hebben we het voordeel dat we aan het begin staan van de uitrol van onze eigen operationele processen. De impact op mens en milieu nemen we als eerst mee bij de groei van Productpine.

Bedrijven spelen een sleutelrol bij de financiering van natuurlijke en technologische oplossingen. Het kopen van carbon credits via de vrijwillige koolstofmarkt, jaagt de vraag ernaar op en stimuleert de ontwikkeling van CO2-reductieoplossingen en financiert technische ontwikkelingen om de transformaties die nodig zijn, op te schalen.

Wat zijn carbon credits?

‘Koolstof’ laat zich internationaal vertalen als ‘carbon’. Het is de C in CO2, wat koolstofdioxide of carbon dioxide betekent. Deze CO2 zit in de lucht en kan worden opgepakt door bomen, welke een deel van de koolstof opslaan in de bodem. Er is sprake van 1 carbon credit wanneer er 1 ton CO2 is vastgelegd, in bijvoorbeeld de bodem.

Een carbon credit is een vergunning waarmee de eigenaar ervan een bepaalde hoeveelheid (1 ton) CO2 mag uitstoten. Om je een idee te geven van hoeveel dat is: de gemiddelde auto stoot ongeveer 1 ton CO2 uit per 4000 km - een ritje van Amsterdam naar de Noordpool. De carbon credits zijn meetbare CO2-reducties van gecertificeerde klimaatprojecten. Zoals wij dat doen door middel van afvalverwerking, (her)bebossing en biokool.

Wat is het effect van het kopen van carbon credits?

Door de credits aan te schaffen compenseer je de onvermijdelijke uitstoot die je vandaag nog creëert. Het compenseren doe je door projecten te financiëren die CO2 verminderen of absorberen. De credits van internationaal erkende instanties geven je de zekerheid dat de projecten de ecologische en sociale impact maken die wordt beloofd.

De 3 projecten waarin wij samen met South Pole investeren zijn afgestemd op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Elk van die 3 projecten draagt bij aan minimaal 3 van de SDG-doelen. En ook al is het top dat er carbon credits bestaan: het is geen vrijbrief om door te gaan met het creëren van milieuschade, maar het geeft bedrijven in ieder geval de kans om iets te doen - in plaats van niets.

Kunnen carbon credits opnieuw worden gebruikt?

Nee, nadat een organisatie of een individu een carbon credit heeft gekocht en de CO2 is uitgestoten, wordt dat credit "gepensioneerd" en kan het niet opnieuw worden verkocht of gebruikt.

Wat is het verschil tussen carbon credits en CO2-compensatie?

Er is sprake van 1 carbon credit wanneer er 1 ton CO2 is vastgelegd, in bijvoorbeeld de bodem. Maar wat is precies een carbon credit en wat kun je ermee? Met 1 ton vastgelegde CO2 heb je 1 carbon credit: een verhandelbaar certificaat. Deze kun je kopen en (deels) de CO2-opslag mee financieren. Wij doen dit door de investering in onze projecten (her)bebossing, afvalverwerking en biokool. De credits worden uitgegeven door een certificerende instelling, in ons geval is dat South Pole. Zo is er zekerheid voor alle betrokken partijen.

En CO2-compensatie dan? Dit is de internationale benaming voor koolstofcompensatie - één van de doeleinden waar een carbon credit voor ingezet kan worden. Zo kunnen bedrijven hun onvermijdelijke CO2-uitstoot compenseren door het financieren van deze uitstootreducties. Het ene heb je dus nodig om het andere te bereiken.

Wat bedoelen wij met “beste prijs”?

Om duurzamer winkelen toegankelijk te maken, vinden wij het belangrijk dat klanten zo min mogelijk obstakels voelen om te kiezen voor het duurzamere alternatief. De prijs van een product is een belangrijke overweging wanneer je een aankoop doet. Helaas is het zo dat in veel gevallen het duurzamere alternatief duurder is. Hierdoor bestaat er een verschil tussen de duurzame intentie van een consument en de daadwerkelijke mate van duurzame aankopen. Dit noem je ook wel de green gap en deze wordt geschat op zo’n 50%. Bij Productpine hebben wij het doel om dit obstakel voor de consument weg te nemen, en het bijdragen aan duurzamer winkelen makkelijker te maken. Daardoor betaal jij als merk bij ons voor de compensatie van de CO2 van het product.

Daarbij wordt bij ons de prijs van elk product gematcht met de laagste prijs op de markt. “Beste prijs” wil niet zeggen dat we altijd de goedkoopste zijn. En dat hoeft ook helemaal niet. Onrealistische bodemprijzen kunnen averechts werken en overconsumptie aanmoedigen. Zo zijn er verkopers die restanten voorraad online dumpen voor prijzen die zelfs lager liggen dan de kostprijs van een product. Dit sluit niet aan bij een duurzame toekomst. Daardoor heeft onze beste prijsbelofte een ondergrens.

Wat is het verschil tussen CO2 reductie en CO2-compensatie?

Je spreekt van CO2-reductie wanneer je CO2 die je als bedrijf uitstoot hebt verminderd. CO2-compensatie gaat over het dekken van de gemaakte CO2-uitstoot, om op deze manier weer quite te spelen. CO2-reductie is een flinke operatie als bedrijf en tot dit daadwerkelijk in gang is, blijft de compensatie van CO2 erg belangrijk. Door middel van carbon credits (waar je hierboven meer over leest) kun je CO2 vermijden of verwijderen uit je bedrijf.

CO2-compenseren doen we bij Productpine door het investeren in en het financieren van groene projecten op verschillende plekken in de wereld. Dit doen we bewust op die plekken, omdat daar de CO2-reductie het hardste nodig is en dus wereldwijd de meeste impact maakt. Kortom: we compenseren onze eigen uitstoot door het verminderen van de CO2 ergens anders. Tegelijkertijd helpen we de gemeenschappen woonachtig in die specifieke plekken, door te investeren in de CO2-compensatieprojecten, omdat hier vaak de financiële middelen ontbreken.

Ontdek waarom 150+ merken Productpine als verkoopkanaal inzetten

Vertrouwd door: